SONREÍR (versión gallega)
 
Pensaba que me ía revolver,
e revolvinme.
Malquerida,
malqueridas.
Vive aquí, agora.
Experimenta o real.
Observa o obvio.
Abandona pensamentos innecesarios.
Entrégate á dor como ao pracer.
Sé o espello que reflicte,
e resoa de contínuo.
Porque nos asustan,
e identidade e medo van sempre da man.
Se somos erros, é porque o sistema está cheo de erros maravillosos.
Precisamos construír o dereito a sentir medo.
Somos valentes,
cando nos damos o permiso a sentir medo.
Xogámonos a vida
cada vez que nos vemos reflexadas:
1. Quen cremos que somos
2. Quen cremos que debemos ser
É a proba do espello.
Se coidamos e gardamos ao medo,
que ninguén se sorprenda cando o domine todo.
Algunha vez te abandoches a ti mesma?
Algunha vez te perdoaches?
Cando fale a voz do látigo,
pluraliza,
inda que é saída fácil.
Ás veces pensarás tan rápido que as palabras marcharán sen saber como.
Todo o contrario a expoñerse en soidade.
Nós.
Mulleres, homes.
Nenas, nenos.
Transexuais
Cisxénero
Bisexuais
Homosexuais
Asexuais
Pansexuais
Heteros

-Persoas-

Unha representación sen público
é unha imaxe gastada
que inda non quitou a tristeza de enriba.
Ama(o)(a)(os)(as)(te)(me)
Non se pode prexulgar algo que non existe,
son xeitos de apelar ao medo.
O medo fala do desexo,
e hai desexos que non queremos ver.
Non recoñecerme é un dos meus maiores medos,
medo a non ser.

«Y cómo aprender a ser valientes?
Bucear y respirar entre dolores y miedos.
Volar dolores
Rapelar miedos.
Abandonar el pozo y el torreón.
Encontrarnos en la soledad.
Reconocernos en la compañía.
Vivir en el laberinto
y sonreír»
 
Sonreír (versión castellana)
 
Pensaba que me iba a revolver,
y me revolví.
Malquerida,
malqueridas.
Vive el aquí y el ahora.
Experimenta lo real.
Observa lo obvio.
Abandona pensamientos innecesarios.
Entrégate al dolor como al placer.
Sé el espejo que reflicte,
y resuena de contínuo.
Porque nos asustan,
e identidad y miedo van siempre de la mano.
Si somos errores, es porque el sistema está lleno de errores maravillosos.
Necesitamos construír el derecho a sentir miedo.
Somos valientes,
cuando nos damos el permiso a sentir miedo.
Nos jugamos la vida
cada vez que nos vemos reflejadas:
1. Quién creemos que somos
2. Quién creemos que debemos ser
Es la prueba del espejo.
Si cuidamos y guardamos al miedo,
que nadie se sorprenda cuando lo domine todo.
¿Alguna vez te abandonaste a ti misma?
¿Alguna vez te perdonaste?
Cuando hable la voz del látigo,
pluraliza,
aunque es salida fácil.
A veces pensarás tan rápido que las palabras se marcharán sin saber cómo.
Todo lo contrario a exponerse en soledad.
Nosotros.
Nosotras.
Mujeres, hombres.
NIños, niñas.
Transexuales
Cisgénero.
Bisexuales.
Homosexuales.
Heterosexuales.
Pansexuales.

-Personas-

Una representación sin público
es una imagen gastada
que aun no se liberó de la tristeza
Ama(lo)(la)(los)(las)(te)(me)
No se puede prejuzgar algo que no existe,
son modos de apelar al miedo.
El miedo habla del deseo,
y hay deseos que no queremos ver.
No reconocerme es uno de mis mayores miedos,
miedo a no ser.

«¿Y cómo aprender a ser valientes?
Bucear y respirar entre dolores y miedos.
Volar dolores
Rapelar miedos.
Abandonar el pozo y el torreón.
Encontrarnos en la soledad.
Reconocernos en la compañía.
Vivir en el laberinto
y sonreír»

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here