MASTÚRBATE (versión en lengua gallega)
 
Unta os pezóns en mel,
saben doces se palpas coa lingua circularmente.
Acaricia o ventre,
o embigo,
fai cine,
fai poesía e pintura coa mente
sen esquecer os pezóns, a mel 
e a lingua recorréndoos circularmente.
Faino no balcón, 
mentres te miran e te miras rindo.
Mastúrbate.
Abandona, 
coida o clítoris como se fose familia
escoita o vento que te roza, 
e sínteo.
Nota ese xogo mollado, 
e disfruta.
Mastúrbate, 
mentres as pernas se abren e se pechan 
e te escoitas xemindo,
berrando pracer,
grito agudo no ar.
Os xeonllos tremen, 
queren contacto.
Mastúrbate,
pecha os ollos,
voz lonxana,
voz propia.
Mastúrbate,
Que o teu murmullo 
sexa un xemido forte.
 
 
MASTÚRBATE (versión en lengua castellana)
 
Unta los pezones en miel,
saben dulces si palpas con la lengua circularmente.
Acaricia el vientre,
el ombligo,
haz cine,
haz poesía y pintura con la mente
sin olvidar los pezones, la miel
y la lengua recorriéndolos circularmente.
Hazlo en el balcón,
mientras te miran y te miras riendo.
Mastúrbate.
Abandona, 
cuida el clítoris como si fuese familia
escucha al viento que te roza, 
y siéntelo.
Nota el juego mojado, 
y disfruta.
Mastúrbate, 
mientras las piernas se abren y se cierran 
y te escuchas gimiendo,
gritando placer,
grito agudo en el aire.
Las rodillas tiemblan, 
quieren contacto.
Mastúrbate,
cierra los ojos,
voz lejana,
voz propia.
Mastúrbate,
Que tu murmullo
sea un gemido fuerte.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here